Huisregels

 1. De praktijk is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van eigendommen in of rondom de praktijk.
 2. In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instanties (brandweer/politie) op te volgen.
 3. Praktijk Kinderoefentherapie is aangesloten bij de Vereniging voor oefentherapeuten Cesar en Mensendieck en de therapeuten zijn geregistreerd in het kwaliteitsregister.
 4. Het kan zijn dat een stagiaire bij een behandeling aanwezig is of dat u door hem/haar wordt behandeld. Als u bezwaar heeft, kunt u dat aangeven bij uw therapeut.
 5. Bij verhindering dient u uw afspraak zo snel mogelijk te annuleren. Afspraken die niet 24 uur van te voren zijn afgemeld worden bij u in rekening gebracht. Wij brengen dan 75% van het tarief bij u in rekening die niet door uw verzekering zal worden vergoed. Afzeggen voor maandag dient de vrijdag ervoor, uiterlijk om 17.oo uur, te zijn geschied.
 6. U dient voor aanvang van de behandeling zelf goed uit te zoeken bij uw zorgverzekering op welke vergoeding u recht heeft. Bij foutieve informatie bent u zelf verantwoordelijk en zult u de facturen die niet vergoed worden alsnog zelf moeten betalen.
 7. Wij zijn verplicht te vragen na een geldig identiteitsbewijs. Wij zijn verplicht uw BSN nummer te controleren om uw behandeling te kunnen declareren bij de zorgverzekering.
 8. De praktijk handelt conform de wet AVG (privacy). Verder uitleg over de privacyverklaring vindt u op onze website onder Privacyverklaring.
 9. De  duur van de behandeling is 30 minuten, tenzij anders afgesproken.
 10. De cliënt heeft recht op inzage in het dossier. Hiervoor dient u eerst een afspraak te maken.
 11. Overleg met derden vindt alleen plaats na overleg met de cliënt.
 12. Overleg met de huisarts kan plaatsvinden, tenzij de cliënt hier geen toestemming voor geeft.
 13. Inzage in het dossier door derden, kan alleen na uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de cliënt.
 14. Na afsluiting van de behandeling wordt de huisarts/verwijzer hierover schriftelijk ingelicht. Tenzij u hiervoor schriftelijk geen toestemming geeft.
Je kan mij telefonisch bereiken of per email. Heb je een snelle of korte vraag? Dan kun je mij ook bereiken op WhatsApp via onderstaand mobiele nummer. In de meeste gevallen kan ik direct reageren. Ik help je graag.
Of maak gebruik van onze andere opties:
Copyright Praktijk Kinderoefentherapie 2023 - 2024  |  Disclaimer  |  Privacy Verklaring
Design & development by: Timeless Design