Informatie over kinderoefentherapie voor ouders

Wat is kinderoefentherapie?

Kinderoefentherapie is een specialisatie binnen de oefentherapie Cesar en Mensendieck. Een kinderoefentherapeut behandelt kinderen met motorische problemen wanneer deze een negatieve invloed hebben op het dagelijks functioneren van het kind.

Hierbij kan gedacht worden aan niet goed meekomen tijdens de gymles of het buitenspelen, maar ook aan moeite hebben met kleuren en schrijven. De kinderoefentherapeut sluit tijdens de behandeling aan bij de activiteiten waar het kind moeite mee heeft. Spel en plezier in bewegen staan tijdens de behandeling op de voorgrond!

Onderzoek en behandelplan

Na aanmelding wordt aan het kind en de ouders/verzorgers gevraagd met welke activiteiten het kind moeite heeft. Vervolgens wordt het motorisch functioneren van het kind onderzocht.

Op basis van de hulpvraag en het motorisch onderzoek stelt de kinderoefentherapeut een behandeldoel en behandelplan op.

Het verslag wordt met de ouders besproken, zodat het voor hen duidelijk wordt wat er gedaan gaat worden.

Behandeling

Tijdens de behandeling oefent de kinderoefentherapeut samen met het kind de verschillende onderdelen uit het behandelplan. Dit gebeurt altijd spelenderwijs, waardoor het kind (weer) plezier krijgt in bewegen. Aan ouders kan worden gevraagd om thuis bepaalde spelactiviteiten te herhalen. Gedurende de behandelperiode wordt het motorische functioneren van het kind regelmatig geëvalueerd met de ouders/verzorgers en betrokkenen.

Het doel van de behandeling is het vergroten van de ontwikkelingsmogelijkheden van het kind in zijn eigen omgeving. Plezier in bewegen staat daarbij voorop. In vrolijke, lichte oefenruimtes en met behulp van speciaal oefenmateriaal leren kinderen spelenderwijs (weer) wat goed en gezond bewegen is. Met als resultaat een optimale ontwikkeling van het bewegen en het vertrouwen deze vaardigheden te kunnen gebruiken.

Plezier in bewegen staat daarbij voorop. In vrolijke, lichte oefenruimtes en met behulp van speciaal oefenmateriaal leren kinderen spelenderwijs (weer) wat goed en gezond bewegen is. 

Vergoedingen en tarieven

Behandelingen kinderoefentherapie worden vergoed vanuit de basisverzekering en aanvullende verzekering. Neem contact op met uw zorgverzekeraar voor meer informatie.

Kinderoefentherapeut

Kinderoefentherapie is een specialisatie van Oefentherapie Cesar en Mensendieck. De gespecialiseerde kinderoefentherapeut heeft na de HBO-opleiding Oefentherapie Cesar of Mensendieck een tweejarige post-HBO-opleiding kinderoefentherapie gevolgd.

De titel oefentherapeut is wettelijk beschermd. Oefentherapeuten vallen onder artikel 34 van de Wet BIG.

Alle bij de beroepsvereniging VvOCM en/of het platform kinderoefentherapie aangesloten (kinder)oefentherapeuten zijn geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici.

Je kan mij telefonisch bereiken of per email. Heb je een snelle of korte vraag? Dan kun je mij ook bereiken op WhatsApp via onderstaand mobiele nummer. In de meeste gevallen kan ik direct reageren. Ik help je graag.
Of maak gebruik van onze andere opties:
Copyright Praktijk Kinderoefentherapie 2023 - 2024  |  Disclaimer  |  Privacy Verklaring
Design & development by: Timeless Design