Klachtenloket

Bij het Klachtenloket Paramedici kunt u terecht met klachten over paramedici. Wij informeren u over mogelijkheden om een klacht op te lossen en geven antwoord op vragen. Bent u ontevreden over een paramedicus en lukt het niet om de klacht samen oplossen? Dan kunt u bij ons een klacht indienen. Onze klachtenfunctionaris begeleidt en ondersteunt u bij het klachtenproces.

Een klacht indienen?

Hoewel de meeste paramedische zorgverleners hun best doen om goede zorg te bieden, kan het toch gebeuren dat u niet tevreden bent en met een klacht zit over een paramedicus. Meld een klacht eerst bij de paramedicus zelf en vraag bijvoorbeeld een gesprek aan. Mogelijk is de persoon niet op de hoogte dat u ontevreden bent of is er sprake van een misverstand. Een gesprek met de zorgverlener kan vaak leiden tot een oplossing. Vindt u het moeilijk om rechtstreeks iemand te benaderen? Dan kunt u contact opnemen met een afdeling Informatie & Klachtenopvang Gezondheidszorg (IKG) bij u in de buurt. Het IKG werkt onafhankelijk van de hulpverleners en instellingen in de gezondheidszorg. De medewerkers kunnen u onder meer helpen bij het voorbereiden van een gesprek met uw behandelend paramedicus en het opstellen van een brief aan uw behandelaar. Voor meer informatie zie Zorgbelang Nederland: www.zorgbelang-nederland.nl. Blijft u na het gesprek zitten met de klacht of is er een goede reden waarom u het eerste gesprek wilt vermijden, dan kunt u een klacht indienen bij het Klachtenloket Paramedici.

Waarover kan ik een klacht indienen?

Een klacht kan gaan over allerlei zaken. U bent niet tevreden over hoe het contact tussen u en een paramedische zorgverlener verloopt. U wordt bijvoorbeeld slecht geïnformeerd of u voelt zich niet serieus genomen. Of de behandeling is niet verlopen zoals u had verwacht. Er is bijvoorbeeld iets mis gegaan en u wilt herhaling voorkomen. Er zijn kortom verschillende redenen voor een klacht. Als het contact tussen u en een paramedicus niet leidt tot een oplossing, dan kunt u een klacht melden. 

Over wie kan ik een klacht indienen?

Het Klachtenloket Paramedici kan alleen helpen bij paramedische beroepen die zijn geregistreerd bij het Kwaliteitsregister Paramedici. U kunt bij het Klachtenloket Paramedici terecht als u een klacht heeft over de volgende paramedici: Diëtisten, Ergotherapeuten, Huidtherapeuten, Logopedisten, MBB’ers (radiodiagnostisch laborant, radiotherapeutisch laborant of medisch nucleair werker), Oefentherapeuten (Cesar & Mensendieck), Optometristen, Orthoptisten, Podotherapeuten.

Wat gebeurt er als ik een klacht indien?

Binnen ongeveer twee weken na ontvangst van uw bericht krijgt u antwoord van de klachtenfunctionaris van het Klachtenloket Paramedici. Omdat niet elke paramedicus is aangesloten bij de klachtenregeling van het Klachtenloket Paramedici, wordt er eerst gekeken of uw klacht bij het Klachtenloket Paramedici in behandeling kan worden genomen. De paramedicus over wie u klaagt moet namelijk wel lid zijn van de beroepsvereniging of zich hebben aangesloten bij de Klachtenregeling Paramedici; verder mag uw klacht niet gaan over een schadevergoeding. Als de klacht niet verder door het Klachtenloket Paramedici in behandeling kan worden genomen, dan zullen we u zo goed mogelijk informeren over de andere mogelijkheden die er zijn.

Je kan mij telefonisch bereiken of per email. Heb je een snelle of korte vraag? Dan kun je mij ook bereiken op WhatsApp via onderstaand mobiele nummer. In de meeste gevallen kan ik direct reageren. Ik help je graag.
Of maak gebruik van onze andere opties:
Copyright Praktijk Kinderoefentherapie 2023 - 2024  |  Disclaimer  |  Privacy Verklaring
Design & development by: Timeless Design