Potlood- en pengrepen, wat is goed?

De greep van het kind

Kinderen beginnen meestal met het vasthouden van een potlood in een vuistgreep en sturen het potlood aan met bewegen vanuit de schouder. Later volgt een meer ontwikkelde greep waarbij het potlood tussen de vingerkootjes gehouden wordt. Via een starre driepuntsgreep ontwikkelen kinderen meestal een dynamische driepuntsgreep.

De dynamische driepuntsgreep is het meest ontwikkeld en efficiënt . Hoewel deze greep als meest ideaal wordt gezien, zijn er veel variaties in de pengreep zichtbaar bij kinderen zonder schrijfproblemen. Onderzoek heeft aangetoond dat kinderen met een slecht handschrift een minder ontwikkelde pengreep gebruiken, vaak laten deze kinderen ook een minder uitgesproken handvoorkeur zien.

Wat is normaal?

Er wordt over de “normale” penvatting verschillend gedacht. Twee veel voorkomende pengrepen zijn;

  • Dynamische penvatting, hierbij zie je fijne duim-, vinger- en polsbewegingen.
  • Statische penvatting, dezelfde vatting als bij de dynamische greep maar bij de dynamische greep zien we meer fijne duim-, vinger- en polsbewegingen.

Vanaf 6-jarige leeftijd kan het kind complexere vaardigheden aanleren zoals schrijven. Tot groep 2 was vooral de kwantiteit van bewegen belangrijk, het oefenen van de fijne motoriek en handvaardigheid in de breedste zin van het woord. Vanaf groep 3 wordt de kwaliteit van bewegen belangrijk, voorwaarden voor het schrijfproces zijn een symmetrische zithouding (een goed evenwicht), een vloeiende armbeweging, juiste pengreep en –druk en optimale verdeling van de werk- en steunhand.

Onjuiste pengreep

Kinderen met een onjuiste pengreep kunnen vaak toch een voldoende handschrift ontwikkelen. Het is niet nodig de pengreep bij deze kinderen te corrigeren wanneer ze er geen last van hebben en een dynamische penvoering laten zien.  Kinderen met een statische pengreep kunnen beter geholpen worden, zij kunnen pijn ervaren tijdens het schrijven en schrijven kost vaak meer moeite.

Deze kinderen kunnen bijvoorbeeld geholpen worden door een gripper te plaatsen op de pen of het potlood. Ook kan het zinvol zijn om ander schrijfmateriaal uit te proberen. Soms helpt het om een dikker potlood in te zetten. Er is veel verschillend materiaal te verkrijgen, door specifiek naar de behoefte van het kind te kijken, kan er vaak wel passend schrijfmateriaal gevonden worden.

Literatuur

•Naka M. Repeated writing facilitates children’s memory for pseudo characters and foreign letters. Memory and Cognition. 1998;26:804-9 • E.H.C.Cup &M.J.v an Hartingsveldt-Bakker, Standaard Observatie Ergotherapie Schrijven en Sensomotorische Schrijfvoorwaarden (SOESSS), Lemma, Utrecht, 2000 •Engen van A., Schrijven als oefenvak, Estede 2000 • Wouters Lia, Schaerlaeckens Marlies, Zo zit dat met schrijven, rec rivierenland, 2009 •http://www.kijkopontwikkeling.nl ••Bakker,I. en M.Husmann,Positief omgaan met kinderen, Van Gorcum 1997 • Bilo,R.A.C.,Kind in ontwikkeling: een handreiking bij de observatie van jonge kinderen, Elsevier gezondheidszorg, 2006 •Corstens-Mignot M.A.A.M.G., E.H.C.Cup &M.J.v an Hartingsveldt-Bakker, Standaard Observatie Ergotherapie Schrijven en Sensomotorische Schrijfvoorwaarden (SOESSS), Lemma, Utrecht, 2000 • Hendersen, S.E. en D.A. Sugden, Movement Assessment Battery for Children, Kent, The psychological Corporation, 1992. Nederlandsebewerking: C.M. Smits-Engelsman, Handleiding: Movement Assessment Battery for Children, Swets en Zeitlinger B.V., Lisse 1998. • Hupperts C., D. Steeman en F.de Wilde, Evenwicht, Cesar magazine, december 1992. • Huyberechts, B., motorische ontwikkeling en leermoeilijkheden, Swets en Zeitlinger B.V. , Lisse 1982.• Kuyk, J.J.van, ruimtelijke orientatie: Observatie- en hulpprogramma voor kleuters in de basisschool, CITO, 1983 • Mesker, P., De menselijke hand, Dekker & vd Vegt, Nijmegen, 1980 • Netelenbos, J.B.,Motorische ontwikkeling van kinderen, Handboek 1, Boom, Amsterdam, 1998 • Njiokikjien, dr.CH.,Problemen in de psychomotorische ontwikkeling, Suyi Publicaties, 1996 • Pijning, H.F., Motoriek en leerpsychologie, De Vrieseborch 1993• Rengenhart E., Cursusmap sensomotorische integratie voor paramedici werkzaam met kinderen, De verandering, 1997-1998. Vallaey,M. en G. Vandroemme,Psychomotoriek bij kinderen. Acco, Leuven/ Amersfoort, 1994 • Vles J.S.H., M.]Kroes en F.J.M. Feron, Maastrichtse Motoriek Test, PITS, Leiden, 2004Wiegersma, P.H., Algemene Bewegings Coördinatietest, Swets & Zeitlinger,1988 • https://kinderoefentherapie.nl/pagina/informatie-voor-scholen/motorische-mijlpalen-en-signaleren-van-problemen

Je kan mij telefonisch bereiken of per email. Heb je een snelle of korte vraag? Dan kun je mij ook bereiken op WhatsApp via onderstaand mobiele nummer. In de meeste gevallen kan ik direct reageren. Ik help je graag.
Of maak gebruik van onze andere opties:
Copyright Praktijk Kinderoefentherapie 2023 - 2024  |  Disclaimer  |  Privacy Verklaring
Design & development by: Timeless Design